BARST

De kloof tussen arm en rijk wordt steeds groter. Is die kloof een natuurverschijnsel of het gevolg van politieke keuzes?
In ons programma ‘Barst’ (2023) onderzochten we hoe het anders kan.
De liederen uit ‘Barst’ waren heel divers: met teksten van onder meer Bertolt Brecht, Leonard Cohen, Randy Newman en Willem Wilmink en muziek van onder meer Hanns Eisler, Philip Glass en Janis Ian.
M.m.v. Gino van Weenen.
Bekijk hier de foto’s

TERUG NAAR DE TOEKOMST

In de voorstelling ‘Terug naar de Toekomst’ (2014) blikten we terug op de afgelopen dertig jaar en leverden we niet alleen een muzikaal commentaar op de tijd, maar ook op onze eigen geschiedenis. Waar droomden we destijds van en waar dromen we nu van? Is er in de Nederlandse korenwereld een plek voor een koor dat meer wil dan alleen mooi zingen? Hebben we nog steeds iets te vertellen? En wat dan?
Bekijk hier de foto’s

ZEEMEERMIN

‘The little mermaid’ (2012), een cantate voor meerstemming koor van de Deense componist John Høybye, vormde de kern van de voorstelling ‘Zeemeermin’. Met een verhaal dat is gebaseerd op het bekende sprookje van Hans Christian Andersen vroegen we aandacht voor de steeds ernstiger wordende klimaatproblematiek.  Naast de cantate ‘The little mermaid’ was er ook muziek – met nieuwe teksten – gebruikt van onder meer de Internationale Nieuwe Scène.

HART VAN EUROPA

Wat is Europa? Bestaat er een Europese identiteit? Wat hebben nationaliteit en identiteit met elkaar te maken? Met deze vragen in het achterhoofd en aansluitend op de actualiteit van de herdenking van het vallen van de muur in november maakten we in 2009 een theatervoorstelling met als titel ‘Hart van Europa’, een verhaal over het overschrijden van grenzen. 
Bekijk hier de foto’s

VERANDEREND LAND

‘Veranderend Land’ was een reis door de tweede helft van de twintigste eeuw. Het publiek werd meegenomen langs markante punten in de geschiedenis. Van de eerste maanlanding tot de strijd tegen racisme, van de consumptiemaatschappij tot relatieperikelen, alles kwam aan de orde. 
Componist Bernard van Beurden maakte de compositie in opdracht van het Eigenwijs. Het libretto werd geschreven door Pieter van de Waterbeemd en Sjoerd Kuyper. 
Bekijk hier de foto’s