Der Jasager

Voortdurend dwingt de geschiedenis tot het maken van keuzes en het lijkt een menselijke eigenschap te zijn, die keuzes zo simpel mogelijk te houden. Je bent tegen discriminatie en racisme of voor het buiten de deur zetten van vreemdelingen en ‘eigen volk eerst’.
Voor links waren de keuzes heel lang inderdaad helder: je steunde de Spaanse Republiek, verzette je tegen fascisme en jodenvervolging, was tegen de oorlog in Vietnam en voor de Sandinistische Revolutie. Zo'n keuze had consequenties: koos je voor verzet tegen het kapitalisme, dan bepaalde dat je hele leven. Velen zeiden zo ja tegen het ‘communistische experiment’ zonder te overzien, in welk ravijn ze daarmee gestort zouden kunnen worden.
Je kunt het betreuren of niet, maar het zwart-wit heeft plaatsgemaakt voor een telkens opnieuw, individueel, je plaats bepalen zonder vooropgezette schema's, zonder eenduidige theorieën over goed en kwaad. Toch dwingt ook de geschiedenis van vandaag elk moment tot ja of nee te zeggen.
Rond dit thema heeft Eigenwijs een programma samengesteld, dat uit twee afzonderlijke delen bestaat. Het eerste deel is een liederenprogramma uit Oost- en West-Europa , van het begin van deze eeuw tot vandaag de dag. Het tweede deel is een Schuloper van Bertolt Brecht en Kurt Weil: ‘Der Jasager’.
Dirigent: Maud Meilof